Vilkår & Betingelser for salg, levering og betaling

 

Konsept for industriell markedsplass

En industriell markedsplass er en vertikalfokusert spesialisert plattform der brukere kan kjøpe eller selge varer relatert til drifts- og MRO-behov for produksjon, konstruksjon, matforedling, fiske, frakt eller annen sektor som krever produkter og utstyr av industrikvalitet.

Betrakt det som et spesialisert handelstorg der selgere fokuserer på produkter som brukes i fabrikker, byggeplasser eller store produksjonsprosesser. Denne markedsplassen forbinder leverandører av industrielle produkter med potensielle kjøpere, forenkler transaksjoner og tilbyr ofte tilleggstjenester som forenklede og standardiserte kjøpsvilkår, toll- og kontraktsadministrasjon, ende-til-ende logistikksporingsstøtte, finansieringsløsninger, produktinformasjon og kundeanmeldelser for å hjelpe bedrifter tar informerte kjøpsbeslutninger. Videre setter en spesialisert markedsplass et høyt fokus på leverandørkvalitetsstyring og tilbyr sakkunnskap til kjøpere for å forbedre den generelle anskaffelsesopplevelsen.

 

Problem:

Industrielle kjøpere møter stadig høyere kostnader med begrenset markedspristransparens og tilgang begrenset til regionale eller spesialiserte leverandører.

 

Løsning:

Utnytt teknologi for å styrke industrielle kjøpere ved å koble dem direkte til europeiske og nordiske produsenter og distributører, slik at du får tilgang til gjennomsiktig pris- og kjøpsinnsikt og tilbyr ytterligere verdiøkende løsninger som finansiering og spesialiserte anskaffelser.

 

Hva er Zeproc

Zeproc (www.zeproc.com) er en AI-drevet markedsplass som forbinder industrielle kjøpere med europeiske og nordiske leverandører.

ZEPROC AS (organisasjonsnummer: 930 319 619) (kontaktdetaljer: Kontakt@zeproc.com, +47-458 13 728) (& ;ldquo;Zeproc”, “zeproc”, “ZEPROC”, “Leverandør”, “Vår”), forbeholder seg retten til å nekte en kjøpers reservasjon eller bestilling på når som helst. Dette gjelder uavhengig av hvordan en bestilling er lagt inn, dvs. om det er via telefon, Internett, e-post eller annet. Ethvert salg fra leverandøren skjer i samsvar med vilkårene og betingelsene nedenfor, uavhengig av om en kjøpers bestilling eller godkjenning er ikke-standard med mindre partene skriftlig har avtalt å frafalle disse vilkårene. Leverandøren kan gjøre endringer i disse salgs- og leveringsvilkårene uten ytterligere varsel.

 

1. Produktinformasjon

All informasjon og data, inkludert, men ikke begrenset til, tekniske beskrivelser og illustrasjoner gitt i Leverandørens produktinformasjonsmateriale, prislister osv., er kun bindende for Leverandøren dersom disse er skriftlig bekreftet av leverandøren i egen kommunikasjon med kjøperen. Spesifikke eksempler på anvendelse utgjør ikke en garanti for funksjon eller beskyttelse mot brudd på tredjeparts rettigheter. All assistanse gitt av leverandøren med hensyn til informasjon om egenskapene eller potensielle bruksområder for et produkt er ganske enkelt en tjeneste som leverandøren ikke kan holdes ansvarlig for.

 

2. Priser

Produktprisene er angitt i norske kroner og er eksklusive merverdiavgift, men inkluderer all fortolling og andre avgifter. MVA og gjeldende fraktgebyrer påløper i kassen.

 

3. Betalingsbetingelser

Med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene, vil faktureringen være i samsvar med prisene som er oppført på leverandørens nettsted.

Med mindre annet er skriftlig avtalt, er betalingsbetingelsene 7 dager netto. Leverandøren kan imidlertid når som helst kreve betaling som betingelse for et salg. Dersom betaling ikke skjer innen angitt frist forbeholder Leverandøren seg retten til å kreve et forsinkelsesgebyr på NOK 500,00. Betaling av gebyret for forsinket betaling av kjøperen begrenser ikke selgerens rett til å ta andre skritt angående kontraktsbrudd. Ved forsinket betaling belastes forsinkelsesrenter i henhold til lov om forsinkelsesrenter.

Hvis du betaler med kredittkort, vil kredittkortselskapet ofte reservere beløpet for kjøpet på kontoen din, noe som vil påvirke gjenværende kreditt på kortet ditt. Selv om du gjør endringer i bestillingen din på et senere tidspunkt, kan vi ikke kansellere det reserverte beløpet, siden dette automatisk kanselleres etter 7 til 14 dager. Zeproc vil aldri trekke noen betaling fra kredittkortet ditt før vi har sendt produktene dine. Din faktura vil bli sendt til deg via e-post etter levering. Hvis du har betalt med kort, vil bestillingen allerede være betalt, og du trenger ikke å gjøre noe mer.

 
Når du betaler med kort godtar du til at betalingskortdetaljene dine er trygt lagret slik at vi kan behandle bestillingen din.

 

4. Betalingsmetoder

Faktura – for bedrifter

Som bedrift eller ansatt i en bedrift kan du enkelt kjøpe og betale med en firmafaktura fra To. Du vil bli bedt om å oppgi organisasjonsnummeret ditt. Etter det må du verifisere deg med Vipps – og da er bestillingen bekreftet.

 • Sikker og enkel identifikasjon med Vipps
 • Betalingsfristen er som avtalt på kjøpstidspunktet
 • Ingen renter eller etableringsgebyr

For å få firmafaktura må du være registrert som et norsk aksjeselskap med registrert adresse i Norge og være over 18 år. Kredittopplysninger om selskapet du representerer innhentes ved søknad om firmafaktura. Dersom betaling uteblir, påløper tvangsgebyr etter gjeldende satser, og forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling mv (forsinkelsesrenteloven). For mer informasjon, sjekk ut: https://www. two.inc/buyer-terms-and-conditions-no

 

Fakturaavtale

For å gjøre kjøpsprosessen så enkel som mulig tilbyr vi fakturaavtaler til bedrifter. Avtalen gjelder sak på saksbasis, og kontakt oss for mer informasjon på salg@zeproc.com

 • Bedriften trenger ikke å håndtere utleggsskjemaer
 • Fakturaen kommer direkte inn i selskapets egne systemer

For å få en fakturaavtale må virksomheten være et etablert aksjeselskap eller offentlig institusjon med offentlig tilgjengelig regnskapsinformasjon. Kredittopplysninger om virksomheten vil bli innhentet ved søknad om fakturaavtale. Dersom betaling ikke foretas påløper tvangsgebyr etter gjeldende satser, og forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling mv (forsinkelsesrenteloven).

 

Betal med bankkort

Zeproc-plattformen bruker Stripe, en betalingsgateway-løsning, og som kunde kan du bruke Klarna kassa-, kreditt- og debetkort for å handle på vår plattform. Stripe- og kortutstedere kan følge autentiseringsprotokollen.

Hvis du betaler med kredittkort, vil det reserverte beløpet bli belastet når varen sendes fra oss.

Stripe-vilkårene er her

 

Direkte bankoverføring

Som kunde kan du enkelt kjøpe og betale med direkte bankoverføring. Zeproc tilbyr en flat 2% rabatt på kjøp for en direkte bankoverføring. Bankdetaljer vil bli delt under bestillingsbekreftelsesprosessen og via e-post. Når betalingen er mottatt, vil Zeproc behandle bestillinger og sende varer. Ved eventuell endring i ordren, som avtalt med kunden, vil det overskytende beløpet bli overført til kunden til samme betalingskonto.

 

Forenklet betaling via VIPPS

For å gjøre kjøpsprosessen så smidig som mulig kan du betale via VIPPS. Vilkår og betingelser for Vipps finner du her .

 

5. Levering og leveringsbetingelser

Zeproc har som mål å levere produkter i henhold til med tidspunkt og dato for levering oppgitt på Zeproc-nettstedet. Siterte “Leveringstider” er kun omtrentlige, og selgeren skal ikke holdes ansvarlig for konsekvensene av forsinkelser i leveringen. Tidspunkt for levering er ikke avgjørende. Med henvisning til konseptet med markedsplass definert ovenfor, varierer leveringstiden for hver leverandør basert på deres beliggenhet. Leveringstiden varierer vanligvis fra 2 dager til opptil 3 uker. Leveringstider og leverandørdetaljer er spesifisert på hver produktside.

 

6. Defekter og skader

Kjøperen er forpliktet til å varsle fraktselskapet dersom forsendelsen ser ut til å være skadet og å informere leverandøren umiddelbart innen én virkedag ved å bruke kontaktalternativet på kjøperkontosiden.

Hvis en leveringspakke eller et produkt ser ut til å ha blitt skadet under transporten, må kjøperen be representanten for logistikkselskapet som utførte leveransen om å notere den aktuelle skaden på følgeseddelen før representanten drar eller før kjøperen forlater hentestedet, avhengig av hva som er aktuelt.

Hvis levering ikke skjer innen avtalt tidsramme – med mindre annet er kunngjort – og dersom dette skyldes faktorer som er under Leverandørens kontroll, har Kjøper rett til å heve kjøpet ved å varsle Leverandøren skriftlig om dette umiddelbart. I alle andre henseender er ikke Leverandøren ansvarlig for eventuelle konsekvenser av forsinket levering.

Ved mottak av produktene, må kjøperen umiddelbart og uten unødig opphold inspisere produktene for å se om det er mangler, og må i alle tilfeller, før de tar i bruk produktene, sjekke om produktene samsvarer med det. er bestilt, både når det gjelder om det er mangel på noen av produktene, og når det gjelder om produktene kan brukes til det formålet som kjøperen hadde tenkt. I tilfelle uoverensstemmelser er kjøperen forpliktet til å informere leverandøren umiddelbart innen én virkedag ved å bruke kontakt@zeproc.com e-post med detaljer om kontonummeret, og ordrenummer uthevet i emnet for e-posten.

Før bruk må kjøper avgjøre om produktet er egnet for den tiltenkte bruken, og kjøperen bærer all risiko og ansvar med hensyn til dette.

 

7. Garanti

Krav vedrørende mangler eller mangler må fremsettes skriftlig innen fem virkedager etter at problemet ble eller burde vært oppdaget. Ingen krav kan fremsettes i denne forbindelse etter denne perioden.

Under ingen omstendigheter kan krav angående mangler sendes til leverandøren etter syv virkedager etter at produktene er levert.

Krav må sendes inn skriftlig ved å bruke kontakt@zeproc.com e-post med detaljer om kontonummer og ordrenummer uthevet i emnet for e-post og med en detaljert beskrivelse inkludert flere bilder som fremhever problemer med mangelen eller defekten. Dersom mangler eller mangler ved produkter som er levert oppfyller vilkårene og utgjør en mangel, og dersom kravet er fremsatt innen fristen og i tråd med disse salgs- og leveringsvilkårene og med norsk lov, er Leverandøren berettiget og forpliktet til å utbedre problemet, dersom dette er mulig uten å påføre Leverandøren urimelige kostnader eller ulemper, enten ved å levere produktet på nytt eller refundere Kjøperen verdien av de manglende eller defekte produktene.

Når den forespurte returen er godkjent av leverandøren, er kjøperen forpliktet til å returnere de defekte eller defekte produktene til leverandøren for egen regning som dekker logistikk, toll, bompenger eller andre utgifter. Kjøperen skal ikke under noen omstendigheter starte retur uten godkjenning fra leverandøren.

I alle andre henseender er Leverandøren ansvarlig for mangler som skyldes grov uaktsomhet fra Leverandørens side. Leverandøren er ikke i noen tilfeller ansvarlig for driftstap, tap av inntekter eller andre indirekte tap fra kjøperens side.

Selgerens ansvar med hensyn til mangler kan ikke i noe tilfelle overstige et beløp tilsvarende fakturaverdien til de defekte produktene.

 

8. Retningslinjer for retur og rett til avslag

Vi hjelper kjøperen med å kansellere bestillingen hvis det blir bedt om det, forutsatt at leverandøren ikke har behandlet bestillingen. Dette vinduet er vanligvis 24 timer, men kan være kortere i visse tilfeller. Kjøpere må varsle oss umiddelbart når han planlegger å kansellere bestillingen.

Når bestillingen er behandlet eller sendt, har du under normale omstendigheter ikke rett til å returnere bestilte produkter eller motta full eller delvis refusjon for bestilte produkter.

Men i tilfelle kjøpte produkter er defekte, dvs. ikke samsvarer med kjøpskontrakten i henhold til vilkårene beskrevet i avsnitt 6 og 7, kan du returnere de ikke-konforme produktene og motta refusjon for den defekte delen av bestille under følgende betingelser:

  • Produktene er i original og uåpnet emballasje
  • Produktene er i original stand og kan fortsatt selges
  • Kjøperen fremmer en klage på leverandørens nettsted ved å bruke Kontakt@zeproc.com e-post med detaljer om kontonummer og ordrenummer uthevet i emnet for e-posten.

Kjøperen må være registrert hos Zeproc online-plattform for å fullføre returene.

Selgeren kan når som helst nekte retur hvis en eller flere av vilkårene ovenfor ikke er oppfylt.

 

9. Force Majeure og andre faktorer

Under ingen omstendigheter er Leverandøren ansvarlig for forsinkelser eller mangler som følge av en Force Majeure-hendelse og andre omstendigheter som partene ikke har kontroll over, for eksempel, men ikke begrenset til, arbeidskonflikter, streik, lås- outs, brann, krig, blokade, naturkatastrofer, mobilisering eller uforutsette militære innkallinger av tilsvarende omfang, rekvirering, beslag, valutarestriksjoner, importrestriksjoner, hyperinflasjon, ran, innbrudd, opprør og sivil uro, mangel av transport, generell mangel på produkter, drivstoffbegrensninger osv.

Selger kan heller ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av kontrakten dersom dette er forårsaket av forsinkede leveranser fra underleverandører.

 

10. Produktansvar

Selgeren er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av et produkt levert av leverandøren (produktansvar) eller for tap eller skade som følge av bruk av produktet. Dersom kjøperen integrerer produkter levert av leverandøren i sine egne produkter eller forsøker å utgi seg som produsent av produktene ved å påføre sitt navn, merke eller andre kjennetegn på produktene, kan leverandøren bare holdes ansvarlig for produktskade dersom det kan bevises at produktskaden skyldtes leverandørens grove uaktsomhet.

Dersom leverandøren er ansvarlig overfor en tredjepart for produktet, er kjøperen forpliktet til å frita leverandøren dersom skaden kunne vært unngått dersom kjøperen hadde, under eller etter produksjon av produktene som inneholder leverandøren. produkter, utført en grundig kontroll og dersom skaden var av en slik art at den burde vært oppdaget eller forhindret ved en slik kontroll. Leverandøren er ikke i noen tilfeller ansvarlig for driftstap, tap av inntekter eller andre indirekte tap.

Selger og kjøper er gjensidig forpliktet til å godta å bli saksøkt for retten eller voldgiftsretten som behandler ethvert erstatningskrav som er fremsatt mot en av partene på grunnlag av skade eller tap dersom det påstås at dette har vært forårsaket av et produkt som leverandøren har solgt.

 

11. Ansvarsbegrensning

Selgeren er ikke ansvarlig for forskjeller i dimensjonene eller utseendet til et produkt i forhold til produktet eller spesifikasjonene som er oppgitt på nettstedet, siden disse kun er ment som en veiledning.

Selgerens ansvar for mangler, inkludert ansvar for råd om produkter og deres anvendelse osv., er begrenset til kompensasjon og reparasjon. Kundens rett til kompensasjon eller reparasjon av mangler er avhengig av at de fremlegger et krav i samsvar med seksjon 6.

Selgeren påtar seg intet ansvar for hvorvidt de leverte produktene lovlig kan brukes til kundens tiltenkte formål. Kunden (Kjøper) har det fulle ansvar for funksjonen og bruken av produktene.

I alle tilfeller er leverandørens ansvar begrenset til fakturabeløpet for den solgte artikkelen. Leverandøren er ikke ansvarlig for driftstap, tapt fortjeneste eller andre indirekte tap i forhold til kontrakten, herunder indirekte tap som oppstår som følge av forsinkelser eller mangler ved produktene.

 

12. Generell kvalifikasjon

Leverandøren vil understreke at det kan være utelatelser, feil og endringer i katalogen og prislisten og feil på Leverandørens nettsted.

 

13. Immaterielle rettigheter

Kjøperen har plikt til å respektere alle immaterielle rettigheter for de leverte produktene, inkludert patent-, varemerke- og designrettigheter og opphavsrettigheter, i tillegg til eventuelle andre rettigheter som leverandøren eller en tredjepart måtte ha. Kjøper har også plikt til å betale alle nødvendige lisensavgifter knyttet til dataprogrammer og andre medier mv.

Selgeren innehar alle rettigheter til informasjonen publisert på Leverandørens nettsted og digitale kanaler, inkludert men ikke begrenset til ‘https://zeproc.com/’ og annet materiale utarbeidet av leverandøren. Reproduksjon av hele eller deler av dette materialet er kun tillatt med skriftlig forhåndstillatelse fra Leverandøren. Ingen immaterielle rettigheter kan overføres fra leverandøren til kjøperen ved levering av produkter (inkludert programvare) solgt av leverandøren. For rettigheter til utstyr og programvare levert av leverandøren, men produsert av en tredjepart, kan kjøperen ikke kreve rettigheter utover de som er i tråd med produsentens standard vilkår og betingelser.

Kjøperen har kun brukerrettigheter til programvare som leveres for bruk på utstyret den er levert til, og har ikke rett til å gjøre endringer i programvaren. For all programvare som leveres, er vilkårene og betingelsene i henhold til produsentens regulering av immaterielle rettigheter og andre lisensvilkår også direkte gjeldende for kontrakten signert av leverandøren og kjøperen.

 

14. Valg av lovgivning og verneting

Standard nordiske leveringsbetingelser, NL 92, gjelder forutsatt at det ikke har vært noen avvik fra gjeldende standardbetingelser for salg, levering og levering. Enhver tvist mellom selger og kjøper skal avgjøres i henhold til norsk lov, med Stavanger domstol som verneting. Imidlertid har leverandøren i alle tilfeller rett til å kreve tvister avgjort ved kjøperens lokale domstol eller ved voldgift i samsvar med voldgiftsloven.

 

 

Hva er dette? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.