Vilkår & Vilkår for bruk av nettside

 

Konsept for industriell markedsplass

En industriell markedsplass er en vertikalfokusert spesialisert plattform der brukere kan kjøpe eller selge varer relatert til drifts- og MRO-behov for produksjon, konstruksjon, matforedling, fiske, frakt eller annen sektor som krever produkter og utstyr av industrikvalitet.

Betrakt det som et spesialisert handelstorg der selgere fokuserer på produkter som brukes i fabrikker, byggeplasser eller store produksjonsprosesser. Denne markedsplassen forbinder leverandører av industrielle produkter med potensielle kjøpere, forenkler transaksjoner og tilbyr ofte tilleggstjenester som forenklede og standardiserte kjøpsvilkår, toll- og kontraktsadministrasjon, ende-til-ende logistikksporingsstøtte, finansieringsløsninger, produktinformasjon og kundeanmeldelser for å hjelpe bedrifter tar informerte kjøpsbeslutninger. Videre setter en spesialisert markedsplass et høyt fokus på leverandørkvalitetsstyring og tilbyr sakkunnskap til kjøpere for å forbedre den generelle anskaffelsesopplevelsen.

 

Problem:

Industrielle kjøpere møter stadig høyere kostnader med begrenset markedspristransparens og tilgang begrenset til regionale eller spesialiserte leverandører.

 

Løsning:

Utnytt teknologi for å styrke industrielle kjøpere ved å koble dem direkte til europeiske og nordiske produsenter og distributører, slik at du får tilgang til gjennomsiktig pris- og kjøpsinnsikt og tilbyr ytterligere verdiøkende løsninger som finansiering og spesialiserte anskaffelser.

 

Hva er Zeproc

Zeproc (www.zeproc.com) er en AI-drevet markedsplass som forbinder industrielle kjøpere med europeiske og nordiske leverandører.

 

1. Vilkår for bruk

ZEPROC AS (Organisasjonsnummer: 930 319 619) (Kontaktinformasjon: Kontakt@zeproc.com, +47-458 13 728) (&amp ;ldquo;Zeproc,” “zeproc,” “ZEPROC,” “Leverandør”, “Vår”) tillater tilgang til og bruk av dette nettstedet i tråd med vilkårene angitt nedenfor .

Disse vilkårene kan revideres når som helst uten varsel og må derfor kontrolleres regelmessig. Ved å fortsette å bruke denne nettsiden bekrefter du at du godtar de oppdaterte eller endrede vilkårene.

 

2. Immaterielle rettigheter

Zeproc AS eier eller har mottatt godkjenning fra sine kanalpartnere for alle immaterielle rettigheter til varemerker, opphavsrettigheter, designrettigheter, patenter og andre eiendomsrettigheter i materialet publisert på denne nettsiden. Nettstedet er utelukkende ment for personlig bruk eller intern bruk i din organisasjon. Online dokumenter, grafikk, produktinformasjon og programmering pluss det tilhørende innholdet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og lovene for beskyttelse av disse rettighetene.

Enhver uautorisert bruk, distribusjon, ulovlig tilgang og kopiering, samt bruk av denne nettsiden, helt eller delvis, i elektronisk, trykt eller annet format er forbudt og kan danne grunnlag for rettslige søksmål. Alle merknader om opphavsrett på originalmaterialet må beholdes. Dette nettstedet må ikke modifiseres, demonteres, dekompileres eller omvendt konstrueres på noen måte for kommersielle formål.

Zeproc AS kan skriftlig tillate reproduksjon av innholdet for personlig eller intern forretningsbruk forutsatt at Zeproc AS mottar en skriftlig forespørsel om dette. Tillatelse til å reprodusere innhold vil generelt være betinget av at kilden refereres. Tillatelsen til å reprodusere innhold tillater ikke at materialet eller deler av det inkorporeres på et annet nettsted, i et elektronisk gjenfinningssystem, i en annen publikasjon eller noe annet verk (det være seg papirkopi, elektronisk eller på annen måte). Zeproc AS er ikke ansvarlig for de nedlastede filene.

 

3. Ansvarsbegrensning

All informasjon og data, inkludert tekniske beskrivelser, data og illustrasjoner, gitt på Zeproc AS-nettstedet er kun bindende for leverandøren når disse materialene er bekreftet i en separat transaksjon av kjøperen. Informasjon om egenskapene eller bruksområdene til oppførte produkter er ikke nødvendigvis nøyaktig, fullstendig, korrekt eller aktuell. Spesifikke eksempelapplikasjoner refereres uten noen garantier angående funksjonalitet, egnethet og brudd på tredjeparts rettigheter, og leveres utelukkende som en tjeneste som Zeproc AS ikke påtar seg noe ansvar for. Informasjon på denne nettsiden utgjør ikke juridisk rådgivning eller anbefalinger.

Zeproc AS påtar seg intet ansvar for referanser til tredjeparter i form av lenker til nettsteder eller i noen annen form når det gjelder lovlighet, brukervennlighet, nøyaktighet, støtende innhold, rettigheter eller andre aspekter.

Zeproc AS kan ikke gjøres ansvarlig for skade, tap (enten direkte, indirekte eller følgeskader), utgifter, gjeld, tap av fortjeneste eller kostnader som følge av bruken av, tilgangen til eller tilliten til informasjonen gitt av selskapet ansatte, agenter eller underleverandører i forbindelse med informasjonen som finnes på eller tilgjengelig via deres nettside.

Zeproc AS gir ingen garanti for at funksjoner, materialer eller informasjon som er tilgjengelig på denne nettsiden (og/eller lenket til denne nettsiden) vil være uavbrutt eller feilfri, at feil vil bli rettet, eller at denne nettsiden eller serveren er fri for virus eller programvarefeil og andre problemer av destruktiv karakter. Brukere av denne nettsiden er ansvarlige for å implementere de nødvendige prosedyrene og virussjekkene (inkludert antivirus- og andre sikkerhetssjekker) for å overholde spesifikke krav angående riktigheten og sikkerheten til inndata og utdata.

 

4. Generelt

Enhver unnlatelse eller forsinkelse fra Zeproc AS med å håndheve sine rettigheter i forbindelse med disse vilkårene fritar ikke Zeproc AS fra retten til å gjøre det.

Disse vilkårene og betingelsene vil bli styrt og tolket i samsvar med gjeldende lover, og kun disse lovene vil ha jurisdiksjon i tilfelle av tvister.

 
 
Hva er dette? Check "Remember Me" to access your shopping cart on this computer even if you are not signed in.